Cookiebeleid

Privacy- en cookieverklaring

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren: Wij informeren u zo goed mogelijk over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat nodig is voor onze dienstverlening;
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij u voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Recht van inzage en correctie: Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24-01-2019 14:15:00.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

 • U kunt ons uw persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling op de webwinkel, via e-mail of in een telefoongesprek;
 • U kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze webwinkel, wordt bijvoorbeeld uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle webwinkels;
 • Andere bezoekers van onze webwinkel kunnen uw persoonsgegevens invoeren, bijvoorbeeld om een product per e-mail aan u te laten zien.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw order;
 • Statistische doeleinden, om zo onze webwinkel en ons marketingbeleid te optimaliseren;
 • Om u na uw toestemming, gerichte aanbiedingen te kunnen tonen;
 • Om u een mail te versturen vanuit Trusted Shops om ons bedrijf te beoordelen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres.

 

Verstrekking aan derden

Om uw order af te handelen en om de webwinkel correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met derden delen. Wij verplichten derden om uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit. Behalve bij uw expliciete toestemming of wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden back-ups van onze gegevens bij op een veilige locatie en wij spannen ons in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens, die via het internet tussen u en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

Cookies

Wij maken op deze webwinkel gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat met pagina’s van deze webwinkel wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd.

 

Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Onderstaande toepassingen, uitgegeven door derde partijen, plaatsen cookies. Wij hebben geen invloed op welke gegevens door deze derde partijen worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. De cookies kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres, informatie over uw browser of door u bekeken pagina’s verzamelen. Om u toch zo duidelijk mogelijk te informeren, sommen wij hieronder de verschillende toepassingen op. Daarbij is een onderscheid gemaakt in de functies van de toepassingen.

 

Doel

Toepassingen

 

Social media interactie

Facebook pixel

 

Analyseren en in kaart brengen van bezoekersgedrag

Google Analytics

Google Optimize

Optimaliseren van de webwinkel

Google Tag Manager

Trusted Shops

 

Tonen en analyseren van advertenties

Facebook Exchange

Google AdWords Conversion

 

 

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek aan onze webwinkel[RH1] . De webwinkel kan daardoor aan uw voorkeuren worden aangepast. Ook uw toestemming voor het plaatsen van cookies kunnen wij door middel van een cookie onthouden. Zo hoeft u niet steeds opnieuw uw voorkeuren aan te geven, waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik van onze webwinkel kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de webwinkel u tijdens een bezoek hebt bezocht. Met de sessie cookie kunnen wij onze dienst zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppelt aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

 

In- en uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens
Partnershopper BV
Burgemeester Burgerslaan 40A
5245 NH Rosmalen
support@partnershopper.nl

+31(0)73 879 5223


Levering in 5 minuten
100% Beveiligd
Betaal snel en veilig
Gemakkelijk verlengen